Nyt fra andre
Søg

kultKIT er et paraplyprojekt som finansierer mikroprojekter med danske og tyske deltagere i Femern Bælt-regionen. Formålet er at øge deltagernes sprogkundskaber og kulturforståelse gennem det direkte møde og fælles aktiviteter. Projekterne skal bidrage til at bygge kulturelle og sproglige broer mellem borgerne i den dansk-tyske grænseregion og derved fremme det fremtidige samarbejde på tværs af havet. kultKIT støtter samarbejde mellem foreninger, institutioner, borgere og andre interessenter i kultKITregionen. Du kan søge midler til mikroprojekter inden for kultur, idræt, uddannelse og fritid. Fra Transportpuljen kan du få midler til dækning af udgifter til transport i forbindelse med forberedelse af en mikroprojektansøgning. Alle informationer finder du på www.kultkit.eu.

Hvis dokumentet ikke vises så klik her for at se dokumentet.